Wydawca treści

Konsultacje społeczne

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie typowania obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz konsultacji społecznych:

Agnieszka Bujnicka

agnieszka.bujnicka@olsztyn.lasy.gov.pl

tel. 089-641-30-86, 533-902-380

Materiały do pobrania