Lista aktualności Lista aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został uchwalony przez parlament 1 marca 2011 roku.

Święto przypada w rocznicę stracenia w 1951 roku przez bezpiekę 7 przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" – kierownictwa ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. W więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie śmierć ponieśli: pułkownik Łukasz Ciepliński, major Mieczysław Kawalec, major Adam Lazarowicz, kapitan Józef Batory, kapitan Franciszek Błażej, kapitan Józef Rzepka i porucznik Karol Chmiel.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określani byli żołnierze tworzący powojenną konspirację. Za swoje działania, bohaterów podziemia antykomunistycznego skazywano na śmierć, wieloletnie więzienie lub pobyt w obozach. Wśród ofiar byli m.in. rotmistrz Witold Pilecki „Witold”, generał August Fieldorf „Nil”, Danuta Siedzikówna „Inka”, Józef Kuraś „Ogień”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”, Hieronim Dekutowski „Zapora” czy mjr Władysław Koba „Żyła”, ppor. Leopold Rząsa „Wacław” i ppor. Michał Jan Zygo „Szymon” z Podkarpacia.

W tym roku wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych miały miejsce w Miłomłynie. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 mszą świętą w kościele pw. św. Bartłomieja. Następnie przy pomniku Danuty Siedzikówny „Inki” wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odbył się apel pamięci, oddano salwę honorową, na koniec złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli udział m.in. Artur Chojecki - wojewoda warmińsko-mazurski, gen. dyw. Marek Sokołowski - dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Stanisław Siwkowski - burmistrz miasta i gminy Miłomłyn, kombatanci, młodzież, organizacje pozarządowe, mieszkańcy Miłomłyna. Lasy Państwowe Dyrekcji Olsztyńskiej reprezentował Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztyn Paweł Artych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Miłomłyn Wiesław Stachowicz.