Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Miłomłyn informuje, że od dnia 17 maja 2019r. rozpoczyna procedurę konsultacji społecznych dotyczących zmian w wykazie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3 oraz ekosystemów referencyjnych położonych na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn.

Powierzchnie proponowane do uznania za lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3 zostały wybrane na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce”. W załącznikach znajdują się wykazy wytypowanych obszarów HCVF 3, ekosystemów referencyjnych oraz formularze zgłaszania uwag i wniosków. Wskazane w wykazach powierzchnie ekosystemów referencyjnych i lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3 po zakończeniu konsultacji staną się obowiązującymi wykazami powierzchni ekosystemów referencyjnych i lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3 w Nadleśnictwie Miłomłyn a dotychczasowe stracą moc.

Zapraszamy zainteresowane osoby, instytucje oraz organizacje społeczne do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania obszarów HCVF i ekosystemów referencyjnych jest p. Sebastian Filipek,

tel. 664 – 061 – 952,

e- mail: sebastian.filipek@olsztyn.lasy.gov.pl

Uwagi, opinie oraz własne propozycje prosimy przesłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną

(milomlyn@olsztyn.lasay.gov.pl) w terminie do 10 czerwca 2019r. na załączonych formularzach.